Érezhető e ascaris,

Köztelek — Ugyanis a mig az emiitett czikk, a kutya egyik legveszélye­sebb fortőző betegségéről, a veszettségről s an­nak lefolyásáról szól, addig én azon élősdi parasita állatokról, férgekről kivánók szó­lani, mely nemcsak hogy a kutya egész­ségére veszélyesek és alkalmatlanok, hanem melyek által — ha a kutyát nem gondozzuk — a kutya társasága ugy az emberre, mint az ember környezetében érezhető e ascaris háziállatokra is ve­szélyessé válhatik.

Távol van tőlem azon szándék, hogy a kutyát ugy állítsam ide, mint a mely ve­szélyt hozó nyavalyái miatt pusztítandó ; sőt inkább pártfogásomba veszom, hogy falköltve a figyelmet a gondatlanságból származó esetleges veszélyekro, figyelmeztessem mind­azokat, kik kutyát tartanak, hogy azt tisz­títsák, gondozzák, jól táplálják s azon bá­násmódban részesítsék, mint azt a kutya megérdemli. A élősdiek, molyok a kutyában talál­hatók, két fő csoportra oszthatók, u.

Az izlábu élőscliek, egynek, a Érezhető e ascaris taenioides-nek kivételével, mind a kutya szőrén vagy bőrén, esetleg a külbőr felhámja alatt találhatók és ismét két csoportra oszt­hatók.

Nagy László, infektológus A helminthiasis - azaz a férgesség mint betegség - olyan kórkép, amelyet a szervezetben parazita életmódot folytató férgek vagy azok lárvái idéznek elő. Cikkünkben a Magyarországon előforduló féregfertőzések tüneteiről, a fertőzések módjáról és veszélyeiről olvashat.

A rovarok és 2. A rovarok közül nevezetesebbek: A kutyabolha Pulex serraticeps.

De én csak azt tartom, hogy mint haszon­talan bogár irtandó. Nem egyszer megtörté­nik, hogy a kutya kedvelő, bájos, kodvos hölgynek arcza elpirul, midőn bizalmas kör­ben egyik barátnéja figyelmezteti, hogy a nyakán valami bogár van, vagy ha szaba­don hagyott alabástrom-fehér karján, egy kis piros folt van, melyen olőbb a kis ud­variatlan imposztor elégítette ki irigylendő módon étvágyát s bizonyára a kis öleb vé­rénél édesebbnek találta. A sok vakaródzásban erejét s étvá­gyát veszté, mig teljesen lesoványodva el­pusztult.

A kölyök-kutyát tisztogatja az anyja s a felnőtt kutya tisztogatja önmagát. Da azért szükséges, hogy mi is segítséggel legyünk a tisztogatásban rovarirtó Pyrethrum Zaclierlin porral vagy mosással s ha ezzol bíbelődni restelünk, legalább a kutya fekvő helyén váltsunk többször szalmát, vagy po­króezot, hogy a már egyszer kikapart bol­hák kiakolbólitassanak s többé ne alkalmat­lankodjanak.

Egy másik rovar-élősdi a nagy kutya­tetü Trichodectes latusmely mintegy lVa milliméter hosszú s a háziállatok tetüi­hez hasonlít. Ezektől azonban abban külön­bözik, hogy a kutya nedvét direkt nem szívja, hanem a kutya fején, nyakán s lá­bán a szőrt rágja. Nevezetes még arról, hogy a Taenia kukumerina nevü féreg-élősdi, hó­lyag alakja e tetüben él. E tetvek a kutya által lenyalatván, vagy az ember kezére ta­padva, a belső szervekbe jutnak, hol ugyan elpusztulnak, de a bennük lévő hólyag alak megkezdi további fejlődését, mint azt később látni fogjuk; s ezáltal válik veszedelmessé.

Egy további rovar-élősdi a tetvek közül: a kis kutyatetü Haematopinus pilifer. Ezen ál­latka is — mint a többi ilynemű — a maga gazdáján, érezhető e ascaris kutyán élősködik és pedig a bőr felületén jár s a bőrből szívja, a neki szükséges tápnedvet, miáltal a kutyának nyugtalanságot okoz és tápnodvoit vonja tőle el.

Szaporodásuk ivarzásból erodő tojások által történik.

E tojásokat serkének nevezik, melyekből aztán külön-külön a hím és nős­tény példányok kelnek ki. Szaporodásuk oly roppant gyors, hogy rövid idő alatt ezer számra lepik el a kutyát s ideiglenesen át mennek az emberre is, hol ugyan kedvező életfoltételeikot nem találják fel, s nem szaporodnak, de érezhető e ascaris alkalmatlanok.

Az atka félék közül nevezetesobbek : 1. A Kullancs.

Köztelek – szám | Arcanum Digitális Tudománytár

Ixodes reduviusmely ugy a kutyán, mint a juhon feltalálható. Pőjollego mint minden atka-félének, hogy a fej a mellhassal össze van forradva; szárnyuk nincs s átalakulásuk csak annyiban nyilvánul, hogy eleinte 3 pár lábuk van s a negyedik pár csak később fejlődik. A kullancs bemélyeszti szájszorveit a bőrbe, honnan vérrel és a bőr nedvével táp­lálkozik Kivül a bőrön csak egy kis hólyag támad, melybe a felszívott nedvek gyűlnek.

Állítólag, ha e hólyagot olajjal megkenik, a kullancs kihúzza fejét a bőrből s igy el­távolítható. Ellenbon, az erőszakos eltávolí­tásnál a fej legtöbbször bentszakad. Leg­gyakrabban a házi ós juhász kutyákon fordul elő, de az emberre is átszármazik, s ott is a már leirt módon HPP kenet eredménye. A kutya rühatkája Sarcoptes squamifermely szinte 4 pár lábbal érezhető e ascaris, de a lábak elsőpárja, szívó koronggal vannak ellátva, a két hátsópáron serték vannak.

Megkülönböz­tetünk hímeket és nőstényeket, melyek párosodtával a nőstények az átaluk a bőr alatt rágott menetekbe tojásaikat letojják ezekből rövid idő — alig néhány óra — alatt, a kis embryók kikelnek s ivarérett alakokká fejlődnek.

Testük sertékkel levén borítva, mozgásuk által — főleg melegbon — izgatják a bőrt, miért is az meggyulad és gennyod, mely váladékkal sok embryó a külbőrro és szőrre tapad, s innen kerül a lóra, juhra s az emberre is, hol a már jelzett életmódot esetleg folytatja.

Az orvos mindenesetre a kutya érezhető e ascaris majd lenyíratja, szappanos vizzel bőrét lemosatja s higany vagy más alkalmas ke­nőcscsel bekeni. Az eddig említett izlábuak mind a kül­bőrön s a szőrön élődnek, tehát mind külső­élősdiek. Van egy azonban, melyről már előbb volt FZÓ s mint kivétel említtetett, a tinguatula taenioides, mely mint belélősdi szerepol.

Ugyanis ez a kutya és farkas orrá­ban él, hol föltovés szerint az ivarzás is megtörténik.

emberi flagellate paraziták mint kerekféreg tojásokkal borítva

A nőstény 8 cm s a him 2 cm hosszú. Az embryó vagyis újszülött négy lábbal bir, de a melyek ivarérott korban ölsatnyulnak s karmokká módosulnak, s melyek igy kapaszkodásra szolgálnak. Élet­folyása sajátságos vándorláson megy át. A kutya vagy farkas orrából embriyók kitüsz­kölve, a füre korülnek; a füvei együtt a nyulak által felvétetve, ezeknek a bélcsövébe jutnak.

A Magyarországon előforduló féregfertőzések

Igy a kutya utján oljuthatnak az ember beleibe is. A bélcsőből az epe-uta­kon az embryók a májba kerülnek, hol fél évig fejlődnek s aztán betokolódva élnek. Nincs kizárva azonban, hogy a test többi részeibe is átvándorolnak, s ha nagy mony­nyiségben vannak jelen, a nyul, esetleg em­ber elpusztulását, elhalálozását okozzák.

Ha tehát ily bajban oldöglött, vagy szenvedő nyulat a kutya megtalál vagy elfog, a szét­szaggatásnál a betokolt állat a kutya száj­üregébe, s innen, áttörve a rostacsontokat, az orrüregbe jut, hol ismét kezdi életfolyá­sát mint már fennebb láttuk. Ebből az a tanulság, hogy adjunk a kutyának annyit enni, hogy ne kelljen érezhető e ascaris kószálva keresni s ilyen beteg vagy elhullott nyulakkal éhségét csilapitani; to­vábbá, hogy a le lőtt nyul tüdejét és máját csak megfőzve, vagy sütve adjuk a kutyának.

Az érezhető e ascaris második főcsoportja a férgek. A kutya féreg-élősdioinok legtöbbje, a belső szervekben él és szaporodik.

Надпись на нем изменилась теперь на противоположную и смысл ее оказался бесконечно ободряющ: Диаспар. 35 Когда Олвин занялся поисками выхода из этого помещения, он углядел первый намек на то, что, возможно, находится теперь в стане цивилизации, отличающейся от его собственной.

Eletfo­lyásuk részbon ismeretes, részben ismeretlen a mi onnan van, hogy majdnem valamennyi a férgek osztályához tartozó család más és más szaporodási és átalakulási proczesszu­son mogy át; sőt mint azt a lapos férgeknél látni fogjuk, a férog egyik fejlődési alakját egyik, a másik alakját a másik állatban találjuk fel. Nem szándékom a férgek természet­rajzi leírását adni, hanem csak annyit emlí­tek fel, a mennyit szükségesnek vélek, hogy az illető férgek szaporodását és veszélyes voltát könnyebben áttokinthotővé s megért­hotővé tegyem.

miért álmodnak a férgek a székleten hogyan lehet nyerni egy galandférget

A kutya féreg-élősdioi két csoportra oszthatók, és pedig a 1, fonál- és 2. A fonálférgek teste, mint növök mutatja, fonálidomu jellegzetes fej nélkül.

férgek gyógyító férgek hol laknak pinwormok egy személyben

Fejlődési viszonyaik ismertlenek. Az egye­dek külön him, s külön nő ivaruak. Ilyenek : Ascaris marginata, mely a gilisztához hasonlít s a kutya, valamint a macska be­lében él. Filaria sangvinolenta, ez a kutya bél­csatornájában található; de előfordul az aorta-ág bolsőfelületén is, hol dudorokat lé­tesít, s ha nagyobb számban vannak jelen, eldugaszolják a vér útját, s a kutya elpusztul.

A Magyarországon előforduló féregfertőzések

Filaria immitis, őrről ugyan az, van fel­jegyezve, hogy eddig csak Kelet-Ázsiában találtatott a kutya szivének jobb oldalai ré­szében, de nem lohot tudni, hogy nem-e jo­lonik meg nálunk is. Ä lapos férgek teste lapos, s innen vették nevöket is. Fejlődési menetőkről már többet tudunk, mint az előbbi férgeknél, s nagyrészt megegyeznek az ismert pántlika giliszta-borsóka fejlődési menetével, mely a galandférgek családjába tartozik.

A ga­landférgek családjához tartozó férgeknek két alakjok van, de azért mégis egy és ugyanaz a férog. Igy a szalag alak és a liólyag-alak. A szalag-alaknak van egy kis gombostüfoj nagyságú, gömbölyű feje, tapadó vagy szivókoronggal, mely mögött czérna vastagságtól 3 milliméter, sőt egyes nemek­nél 8 m.

Воскликнул внезапно Олвин. -- Вот это-то я и собирался вам показать. Знаете, что это. Корабль находился над Полюсом, и планета под ними представляла собой безукоризненную полусферу.

Ezen izek kisebbek­nagyobbak s a két ellentétes oldalon bizo­nyos kidudorodással bírnak, melyek külön a hím s külön a nő ivarszerveknek felelnek mog. Igy tehát önmagukat termékonyitik meg, de még a gazda-állat beleiben. Innen a bélsárral, a már megtermékenyült czikko­lyek vagy a czikkelyekben megnőtt ébrényok kiüríttetnek, s ha életföltételeiknek megfelelő körülmények közzé jutnak, az u.

Ezen skolexek aztán, ha a kutya ál­tal felvétetve a bélcsőbe jutnak, mindmeg­annyi szalagféregnek adnak létet. Ez volna nagyjában körvonalozva egy lapos- helye­sebben egy galandféreg életforgása.

A kutyában élő galandférgek közül, megemlítésre méltó: A Taenia coenurus. Szalag alakja a kutya beleibon él s innen kerülnek a levált czik­kelyek vagy ébrények a bélsárral a fűre, melyet a juh vagy más kérődző állat fel vesz, s ezek agyában hólyagalakká fejlődik, egy skoloxszel.

Ezen hólyagalakot a juh fején legtöbbször ki lehet tapogatni, mert ott a koponyacsont érezhetően lágy, s műtéttel néha sikoresen ki is szokták vonni. Ellen esetben a juh elpusztul, s ha ilyen fejet, illetve az agyban volt hólyag skolexét, a kutya megeszik, ugy az a kutya belében ismét szalagalakká, — féroggé fejlődik s folytatja infioziálását. Milyon érez­hető károkat okoz a korgeség a juhnyájban.

Érdekesbejegyzések