Miert hivjak magyarorszagot hungarynak

Miert hivjak magyarorszagot hungarynak, Magyarország

Vagy inkább nem, nem akarom lerombolni a mesevilágot, amiben élsz. A magyarban a "helyőrség" áll legközelebb a fenti példákban felsorolt jelentésekhez. Magyarul Atilla a helyes írásmód így is mondjukmert -nemrég olvastam- hogy valószínűleg a rómaiak írásmódja miatt kellett a "t"-t megkettőzni, hogy ne olvassák "c"-nek, mint Atilla barátjának Aetius-nak a nevében.

miert hivjak magyarorszagot hungarynak

A hun nyelv szerintem a mongolhoz állhatott a legközelebb, hiszen a kínaiak a Nagy Falat a hunok ellen, védekezésképpen építették. A hunok legyőzése a kengyel a hunok találmánya volt, amt a kínaiak átvettek, és a harcképességük ezzel megnőttazt eredményezte, hogy a hun vezetés kétfelé vált, és ezzel a népeik is.

A maradó felük beolvadt Kínába királyi házassággal megpecsételveés így lett Kína a hunok rokona, míg a hunok másik fele nyugatra vonult lásd: a hun üstök nyomai a Kárpát medencében érnek véget.

miert hivjak magyarorszagot hungarynak

A kínai írott történelem addig tart a "nyugati" hunokról, mígnem szem elől tévesztették őket. Egy idő után "előkerültek" a nyugati írott történelemben persze nem mint hódítók, hanem mint az "ördögök"de közben "új, mindenféle nemzetségű" harcosok csatlakoztak hozzájuk, többnyire a legyőzöttek fiaiból, nyilván "némi" kényszer hatására.

A kínai rokonság tehát a hunokkal nem légből kapott.

miert hivjak magyarorszagot hungarynak

A kínaiak a hun főváros maradványait mutogatják, és büszkék a rokonságra. Hiszen a honfoglalók előtt is föl -föltünedezik. Marcha Wangarorum meg effélék mondoga A Kuvrat halálát követő időben jellemzően nem onogurok, hanem más ogur miert hivjak magyarorszagot hungarynak jöttek a KM-be.

Ahogy Baján "honfoglalása" idején is az ogorok voltak a bevándorlók egyik nagyobb?

Hungvárusoknak hívnak minket az idegenek nyelvén A magyar krónikák egyetértenek abban, hogy Hunor és Magor révén a hun és a magyar két testvérnép, sőt Árpád nagyfejedelem Attila király örökségének birtokba vételére érkezett a Kárpát-medencébe. Ezek alapján azt gondolhatnánk, a szomszédok is így fogadták őseinket, és ragasztották hazánkra a Hungaria, Hungary, Ungarn, Vengrija, Wegri nevet, sorolhatnánk hosszasan. A lényeg, mintha a kívülállók a hunból származtatnák a magyarokat, és van is benne logika: Isten ostora rettegett hírnevet szerzett népének az ázsiai sztyeppéktől egész az Atlanti-óceánig, a magyarokkal pedig mintha a szilaj, harcos hunok tértek volna vissza évszázadok múltán. Csakhogy nem minden az, aminek látszik — derül ki rögvest, amikor Dr. Nem hun, hanem tíz ogur Maradjunk a középkorban hivatalosnak tekinthető latinnál, és a Hungaria, mint ország, a hungarus mint nép megnevezésnél — a mai szláv és az újlatin nyelvek is innen vették át nevünket.

Pláne hogy aligha a honfoglalók neve volt, hanem inkább a késői Avar Kaganátusé Kár, mert az eredetileg jóhiszemű feltételezés egyik bástyája lett a hamis történelemértelmezésnek. Nem is értem, miért erőltetik ezt az Onugor rokonítást.

miert hivjak magyarorszagot hungarynak

Azért az ilyesmit nem lehet készpénznek venni.

Érdekesbejegyzések